ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο εκδοτικός οίκος του Συγγραφέα για τον Αναγνώστη.

Πανελλήνιος διαγωνισμός «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ»

Από το 2014 ο εκδοτικός μας οίκος συνδιοργανώνει τον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής με το όνομα ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ, εκδίδοντας αρκετά από τα βραβευθέντα έργα ενώ ορισμένα από αυτά της σχετικής κατηγορίας θεάτρου, έχουν ανεβεί σε αθηναΐκές σκηνές.

 

 

 

 

 

ποστερ_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΙIΙ (2017)

Ο διαγωνισμός που έχετε αγκαλιάσει από τη πρώτη στιγμή επιστρέφει για τρίτη χρονιά! Ετοιμαστείτε να βγάλετε όλη τη δημιουργικότητα σας και καταθέστε τα έργα σας από 1/8-30/11 2017 στo info@moraites.eu

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:
Α. Μυθιστόρημα, Β. Νουβέλα, Γ. Διήγημα, Δ. Ποίηση, Ε. Θέατρο, ΣΤ. Γενική Παιδική Λογοτεχνία
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν, είναι τα εξής:

Α. Μυθιστόρημα:

Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου) και τρείς έπαινοι.
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα πρώτα τρία βραβεία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση των βραβευθέντων έργων). Ο πρώτος θα έχει δικαίωμα έκδοσης και δεύτερου μυθιστορήματος από τον εκδοτικό που θα τον επιλέξει. Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
Β. Νουβέλα:
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου) και τρείς έπαινοι.
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα πρώτα τρία βραβεία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση των βραβευθέντων έργων). Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
Γ. Διήγημα:
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου) και τρείς έπαινοι.
Τα βραβεία και οι έπαινοι θα εκδοθούν σε τόμο με συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης ο οποίος θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση.
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα πρώτα τρία βραβεία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση των βραβευθέντων έργων). Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
Δ. Ποίηση:
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου) και τρείς έπαινοι. Επίσης θα δοθούν και δέκα (10) έπαινοι.
Τα βραβεία, οι έπαινοι και οι διακρίσεις θα εκδοθούν σε τόμο με συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης ο οποίος θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση.
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα βραβεία και οι έπαινοι θα εκδοθούν σε τόμο με συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης ο οποίος θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση.
Τα πρώτα δύο βραβεία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση των βραβευθέντων έργων). Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
Ε. Θέατρο: 
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου).
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα πρώτο βραβείο θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση του βραβευθέντος έργου), ενώ τα άλλα δύο βραβεία θα εκδοθούν μόνο σε περίπτωση που γίνει παράσταση σε κεντρικό θέατρο των Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
ΣΤ. Γενική Παιδική Λογοτεχνία
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ου, 2ου, 3ου) και τρείς έπαινοι.
Η επιτροπή μπορεί με την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.
Τα πρώτα τρία βραβεία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Εντύποις ή Μωραΐτης
(οι εκδοτικοί οίκοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα αναλάβει την έκδοση των βραβευθέντων έργων). Ο πρώτος θα έχει δικαίωμα έκδοσης και δεύτερου μυθιστορήματος από τον εκδοτικό που θα τον επιλέξει. Τα έξοδα των εκδόσεων αυτών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα. Επίσης ο συγγραφέας θα έχει τα συνήθη (βάσει και των άλλων συμβολαίων του εκάστοτε εκδοτικού) δικαιώματα από τις πωλήσεις της έκδοσης.
Σε περίπτωση εικονογράφησης θα γίνει με επιλογή του εκδότη ως προς τον εικονογράφο, την αισθητική, τον αριθμό των σχεδίων και του χρώματος. Εναλλακτικά μπορεί να προτείνει ο συγγραφέας δικό του επαγγελματία εικονογράφο με δικά του έξοδα στην σχεδίαση.
Γίνονται δεκτά για την αξιολόγηση και έτοιμα εικονογραφημένα έργα, με εικονογράφηση που έχει γίνει με την ευθύνη και έξοδα του συγγραφέα.

Γενικοί όροι διαγωνισμού:
Εκτός από τους όρους που αναγράφονται ανα κατηγορία, ισχύουν οι εξής όροι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η γλώσσα γραφής είναι αποκλειστικά η Ελληνική.
Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη κάθε κατηγορία με:
Α. Μυθιστόρημα με (1) έργο / Β. Νουβέλα με (1) έργο /
Γ. Διήγημα έως και δύο (2) έργα, Δ. Ποίηση έως και τρία (3) έργα (ποιήματα) /
Ε. Θέατρο με (1) έργο / ΣΤ. Γενική Παιδική Λογοτεχνία (Νουβέλα, Παραμύθι, Διήγημα) έως και δύο (2) έργα – (Μυθιστόρημα με ένα (1) έργο.)
Επίσης στα παιδικά-νεανικά που θα υποβάλλονται με εικονογράφηση θα πρέπει να υπάρχει στην αποστολή το κείμενο σε word και μαζί σε ξεχωριστό φάκελο οι εικόνες, καθώς και η μακέτα της πρότασης κλεισμένη σε αρχείο pdf.
Το όριο συμμετοχής του κάθε διαγωνιζομένου είναι μέχρι δύο (2) θεματικές κατηγορίες.
Τα κείμενα θα ελέγχονται εφόσον αποστέλλονται σε μορφή: Word, Α4, 12αρι Times.
Όλα τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας. Τα μυθιστορήματα, οι νουβέλες και τα θεατρικά και με μια σύντομη περίληψη.
Δεν μπορούν να πάρουν μέρος συγγραφείς που έχουν εκδώσει έργο σε ένα από τους δυο εκδοτικούς. Εξαιρούνται οι συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους.
Ενδεικτική έκταση έργων: Νουβέλα: μέχρι 60 σελίδες Α4, Διήγημα: μέχρι 16 σελίδες Α4, Μυθιστόρημα μέχρι 200 σελίδες Α4 κλπ. (Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μπαίνουν βοηθητικά).
Η επιτροπή που θα βραβεύσει τα έργα θα αποτελείται από πέντε άτομα: εκπρόσωπο των εκδόσεων Εντύποις, εκπρόσωπο των εκδόσεων Μωραΐτης, ένα συγγραφέα, μια φιλόλογο και μία νομικό.
Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή, ή σε blog.
Για τα μυθιστορήματα και μόνο εξαιρείται ή έκδοση μέρους σε ηλεκτρονική μορφή (χωρίς isbn και οποιαδήποτε δικαιώματα) έως του μισού του έργου (50%).
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν σε διάστημα τριών μηνών από την λήξη του με ευθύνη των εκδοτικών οίκων Εντύποις και Μωραϊτης. Μέχρι αυτό το διάστημα τα έργα που στέλνονται στον διαγωνισμό δεν μπορούν να εκδοθούν ή δημοσιευτούν τυπωμένα ή ηλεκτρονικά. Μετά το πέρας του τριμήνου απελευθερώνονται, με εξαίρεση τα βραβευμένα προς δημοσίευση.
Οι συμμετοχές θα στέλνονται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω e-mails (entypois@gmail.com Ή info@moraites.eu).
Επίσης, η ίδια συμμετοχή ΔΕ ΘΑ αποστέλλεται και στους δύο εκδοτικούς, αλλά σε έναν από τους δύο, για να μην υπάρχει σύγχυση με τους ελέγχους των έργων.
Όσοι πάρουν μέρος στο διαγωνισμό αποδέχονται τα παραπάνω και τα αποτελέσματα της κρίσης της επιτροπής.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καμία παραβίασή τους δε θα προκύψει από τα παραπάνω.

 

 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ-2

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ II]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ II”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

ashmenia 2 post νουβελα

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΝΟΥΒΕΛΑ II]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ II”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

ashmenia 2 post παιδικα

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ II]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ II”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

θεατρο 2016 ασημενια

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΘΕΑΤΡΟ ΙΙ]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

διηγημα 2016 ασημενια

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΔΙΗΓΗΜΑ II]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ II”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

POIHSH 2016

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΠΟΙΗΣΗ II]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ II”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

ποστερ3a

 

 

 

 

 

 


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ (2015)

Οι εκδόσεις Μωραΐτης και οι εκδόσεις Εντύποις πραγματοποιούν το 2o Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Συγγραφής ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 2, που θα διαρκέσει από την 1 Ιουλίου 2015 εως τις 30 Οκτωβρίου του 2015. Μετά την επιτυχία της πρώτης Ασημένιας Σελίδας, οι δυο εκδοτικοί οίκοι καθιερώνουν αυτόν το διαγωνισμό για την εύρεση και ανάδειξη νέων (και μη) συγγραφέων.
Αυτήν τη φορά αυξάνουμε τις θεματικές κατηγορίες σε επτά.
Α. Μυθιστόρημα, Β. Νουβέλα, Γ. Διήγημα, Δ. Ποίηση, Ε. Θέατρο, ΣΤ. Παιδικό Διήγημα,
Ζ. Παιδική-Εφηβική Νουβέλα, Μυθιστόρημα.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν, είναι τα εξής:
Α. Μυθιστόρημα:
 Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία μυθιστορήματα συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό.
Δύο με τον έναν εκδοτικό οίκο και ένα με τον άλλον.
– Δεύτερο Βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο δυο βιβλίων με τον έναν εκδοτικό οίκο συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό.
– Τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για το μυθιστόρημα που έλαβε μέρος με τον έναν εκδοτικό οίκο.
– Τα μυθιστορήματα 4ο, 5ο, 6ο θα λάβουν αντιστοίχως τον Α΄, Β΄, Γ΄, έπαινο του διαγωνισμού.

Β. Νουβέλα:
– Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τη νουβέλα με τον έναν εκδοτικό οίκο καθώς και ένα ακόμη με τον έτερο εκδοτικό οίκο για μία νουβέλα ή μυθιστόρημα.
– Δεύτερο και τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τη βραβευμένη νουβέλα του με τους εκδοτικούς οίκους αντιστοίχως.
– Οι νουβέλες 4η, 5η, 6η θα λάβουν αντιστοίχως τον Α΄, Β΄, Γ΄, έπαινο του διαγωνισμού.

Γ. Διήγημα:
Τα πρώτα 10 διηγήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης. Ειδικά για το πρώτο και το δεύτερο θα υπογραφεί αντιστοίχως συμβόλαιο με τους εκδοτικούς οίκους για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας από τους συγγραφείς. Στα πρώτα τρία θα δοθεί έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Δ. Ποίηση:
Τα πρώτα 25 ποιήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης, ειδικά για το πρώτο θα υπογραφεί αντιστοίχως συμβόλαιο με έναν εκ των δύο εκδοτικών οίκων για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας ή συλλογής ποιημάτων από το συγγραφέα. Στα πρώτα τρία θα δοθεί έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Ε. Θέατρο: 
Το έργο των νικητών στο διαγωνισμό (Α’ Β’ Γ’ Βραβείων) θα εκδοθεί από τους εκδοτικούς.

ΣΤ. Παιδικό διήγημα:
Το έργο των νικητών στο διαγωνισμό (Α’ Β’ Γ’ Βραβείων) θα εκδοθεί από τους εκδοτικούς.

Ζ. Παιδικό-Εφηβικό νουβέλα / μυθιστόρημα:
Το έργο των νικητών στο διαγωνισμό (Α’ Β’ Γ’ Βραβείων) θα εκδοθεί από τους εκδοτικούς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η γλώσσα γραφής είναι αποκλειστικά η Ελληνική.
Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη κάθε κατηγορία με:
Α. Μυθιστόρημα με (1) έργο / Β. Νουβέλα με (1) έργο /
Γ. Διήγημα έως και δύο (2) έργα, Δ. Ποίηση έως και τρία (3) έργα (ποιήματα) /
Ε. Θέατρο με (1) έργο / ΣΤ. Παιδικό διήγημα έως και δύο (2) έργα / Ζ. Παιδικό-Εφηβικό νουβέλα / μυθιστόρημα ένα (1) έργο.
Το όριο συμμετοχής του κάθε διαγωνιζομένου είναι μέχρι δύο (2) θεματικές κατηγορίες.
Τα κείμενα θα ελέγχονται εφόσον αποστέλλονται σε μορφή: Word, Α4, 12αρι Times.
Ενδεικτική έκταση έργων: Νουβέλα: μέχρι 60 σελίδες Α4, Διήγημα: μέχρι 16 σελίδες Α4, Μυθιστόρημα μέχρι 180 σελίδες Α4 κλπ. (Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μπαίνουν βοηθητικά).
Η επιτροπή που θα βραβεύσει τα έργα θα αποτελείται από πέντε άτομα: εκπρόσωπο των εκδόσεων Εντύποις, εκπρόσωπο των εκδόσεων Μωραΐτης, ένα συγγραφέα, μια φιλόλογο και μία νομικό.
Όσοι πάρουν μέρος στο διαγωνισμό αποδέχονται τα παραπάνω και τα αποτελέσματα της κρίσης της επιτροπής.
Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να μοιράσει κάποιο βραβείο σε δύο πρόσωπα. Σε αυτήν την περίπτωση και οι δύο συγγραφείς λαμβάνουν βραβείο ή έπαινο.

Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή, ή σε blog.
Οι συμμετοχές θα στέλνονται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω e-mails (info@moraites.eu).
Επίσης, η ίδια συμμετοχή ΔΕ ΘΑ αποστέλλεται και στους δύο εκδοτικούς, αλλά σε έναν από τους δύο, για να μην υπάρχει σύγχυση με τους ελέγχους των έργων. Παρακαλούμε όλοι όσοι συμμετέχουν να επισυνάψουν ένα ενδεικτικό βιογραφικό με στοιχεία επικοινωνίας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καμία παραβίασή τους δε θα προκύψει από τα παραπάνω.

 

post-argo-web

 

 

 

 

αποτελεσματα-μυθισweb

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [MΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

αποτελεσματα νουβελας

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [NOYBEΛΑ]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

αποτελεσματα διηγημα

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΔΙΗΓΗΜΑ]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

αποτελεσματα-ποιηση1

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΠΟΙΗΣΗ]

Ο πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μας ”ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ”

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και να σημειώσουμε ότι:
Το επίπεδο των έργων ήταν πολύ καλό, οι κρίσεις είναι (κυρίως στη ποίηση) υποκειμενικές. Οι αποφάσεις σε μεγάλο μέρος πάρθηκαν κατά πλειοψηφία και υπάρχουν ποιήματα που μπορεί αν και δεν βραβεύτηκαν, να υπάρξει κρούση ενός εκ των δύο εκδοτικών για να εκδοθούν.
Σημειώνουμε ότι τα έργα ήτανε κοντά στα 500! [κάντε save την εικόνα ή zoom στον browser για μεγαλύτερη ευκρίνεια]

 

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Ι (2014)

Οι εκδόσεις Μωραϊτης και οι εκδόσεις Εντύποις πραγματοποιούν λογοτεχνικό  διαγωνισμό με διάρκεια από τις 25 Αυγούστου 2014 εως τις 30 Νοεμβρίου του 2014.  Για πρώτη φορά δυο εκδοτικοί μαζί συμπράττουν για την εύρεση και ανάδειξη νέων (και  μή) συγγραφέων. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε τέσσερα πεδία συναγωνισμού.

Α. στο πεδίο του μυθιστορήματος, Β. στη νουβέλα, Γ. στο διήγημα, Δ. στην ποίηση.
Τα βραβεία θα είναι τα εξής:

Α. Μυθιστόρημα:
Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία μυθιστορήματα συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Για δυο με τις εκδόσεις Εντύποις και ένα με τις εκδόσεις Μωραϊτης.
Δεύτερο Βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο δυο βιβλίων με τις εκδόσεις Μωραϊτης συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό.
– Τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για το μυθιστόρημα που έλαβε μέρος με τις εκδόσεις Εντύποις.
-Τα μυθιστορήματα 4,5,6 θα λάβουν αντίστοιχα τον Α,Β,Γ, έπαινο του διαγωνισμού.

Β. Νουβέλα:
– Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει για τη νουβέλα με τον εκδοτικό οίκο Μωραϊτης καθώς και ενα με τον εκδοτικό οίκο Εντύποις για νουβέλα ή μυθιστόρημα.
Δεύτερο και τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τη νουβέλα του με τον εκδοτικό οίκο Εντύποις και Μωραϊτης αντίστοιχα.
Οι νουβέλες 4,5,6 θα θα λάβουν αντίστοιχα τον Α,Β,Γ, έπαινο του διαγωνισμού.

Γ. Διήγημα:
Τα πρώτα 10 διηγήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραϊτης.ειδικά για το πρώτο και το δεύτερο θα υπογραφεί αντίστοιχα συμβόλαιο με τις εκδόσεις Μωραϊτης και Εντύποις για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας από τον συγγραφέα. Στα πρώτα τρία θα δοθεί έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Δ. Ποίηση:
Τα πρώτα 25 ποιήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραϊτης.ειδικά για το πρώτο θα υπογραφεί αντίστοιχα συμβόλαιο με τις εκδόσεις Εντύποις για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας ή συλλογής ποιημάτων από τον συγγραφέα. Στα πρώτα τρία θα δοθεί έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ανεξάρτητα τόπου κατοικίας ή ηλικίας ή ιθαγένεια. Η γλώσσα γραφής είναι αποκλειστικά η Ελληνική. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος με εως τρείς συμμετοχές ανά κατηγορία. Δεν υπάρχουν περιορισμοί λέξεων, αλλά προφανείς που στοιχειοθετούν μια σωστή έκδοση βιβλίου.

Η επιτροπή που θα βραβεύσει τα έργα θα αποτελείτε από πέντε άτομα: εκπρόσωπο των εκδόσεων Εντύποις, εκπρόσωπο των εκδόσεων Μωραϊτης, δυο συγγραφείς, μια φιλόλογο.
Όσοι πάρουν μέρος στο διαγωνισμό αποδέχονται τα παραπάνω και την όποια κρίση της επιτροπής. 
Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να μοιράσει κάποιο βραβείο σε δύο πρόσωπα αν το θεωρεί αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση και οι δύο συγγραφείς λαμβάνουν βραβείο ή έπαινο και όποιο συμβόλαιο συνεπάγεται αυτό ο καθένας ξεχωριστά.
Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή, ή σε blog..

Οι συμμετοχές θα στέλνονται ηλεκτρονικά μέσω των emails των εκδοτικών οίκων και όχι σε έντυπη μορφή. Παρακαλούμε όλοι όσοι συμμετέχουν να επισυνάψουν ένα βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας.
Τα στοιχεία αυτών που συμμετέχουν δεν θα δοθούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για καμία διαφήμιση ή προώθηση.